Jdi na obsah Jdi na menu
 


18. 1. 2021

Příprava teplých pokrmů

 

Vzdělávací akreditovaný program ze dne 6.5.2020, pod č.j. MŠMT - 7281 / 2020 - 1/ 85

Kurz probíhá formou denního studia  od 7,00 do 14,30 hod. Celková hodinová dotace je 150 hodin, rozdělená na  30 hodin teorie a 120 hodin praxe. Část teoretické a část praktické výuky probíhá v Kuchařském studiu na Kvítkové 683. Praktická výuka  absolventů bude taky v smluvně domluvených restauracích ve Zlíně. Výuka je vedena podle učební osnovy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Vyučují se pouze odborné předměty, které se týkají pracovní činnosti kuchař / kuchařka.  Absolventi budou vybaveni studijními  pomůckami, pracovním oblečením pro pracovní činnost kuchař / kuchařka, mimo pracovní obuv. V ceně kurzu jsou zahrnuty náklady na základní  suroviny na vaření.

Z kurzů  Přípravy teplých pokrmů, Příprava pokrmů studené kuchyně a Příprava minutek se skládá úplná profesní kvalifikace Kuchař. Po absolvování kurzu Příprava teplých pokrmů , absolvent obdrží Osvědčení o absolvování kurzu.

Po absolvování všech kurzů se může absolvent  přihlásit ke Zkoušce profesních kvalifikací. Zkouška trvá 7 hodin a může být rozložena do 2 dnů. Na základě úspěšně vykonané zkoušky obdrží absolvent :

 - Osvědčení o profesní kvalifikaci s celostátní platností podle  Národní soustavy kvalifikací

 - Osvědčení o účasti v jednotlivých profesních kvalifikacích

Na základě osvědčení  může zažádat o vydání živnostenského oprávnění  na hostinskou činnost, aneb na příslušné gastronomické škole složit zkoušku k výučnímu listu - kuchař. Podrobné informace jsou na NSK.

Profil absolventa : 

Bude obeznámen se zásadami HACCP, BOZP na pracovišti, s obsluhou technologického vybavení provozu

Bude znát organizaci práce, úpravu a přípravu surovin

Bude znát úpravu jatečních mas

Bude znát sestavování jídelního lístku a sledu pokrmů.

Bude znát přípravu teplých pokrmů podle receptur

Bude znát přípravu a pečení moučníků

Bude znát zpracování polotovarů a regeneraci pokrmů 

Bude znát přípravu dietních pokrmů a  teplých nápojů

Vstupní předpoklady : základní vzdělání

Možnost uplatnění : restaurační zařízení, provozy se zaměřením na přípravu jídel, školní kuchyně, nemocnice, domovy pro seniory

Místo konání : Kuchařské studio , Kvítková 683, 760 01 Zlín                       

Vyučovací doba : rozvrh vyučování bude upřesněn s přihlédnutím na zaměstnané účastníky.