Jdi na obsah Jdi na menu
 


22. 10. 2020

Nařízení vlády k závěrečným zkouškám

 

 

 

REALIZACE REKVALIFIKAČNÍCH A VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A ZKOUŠEK Z PROFESNÍCH KVALIFIKACÍ DLE ZÁKONA Č. 179/2006 SB. OD 22. ŘÍJNA 2020

 

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda ČR s účinností ode dne 22. října 2020 od 06:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.  na základě Usnesení Vlády České republiky ze dne 21. října 2020 č. 1079 o přijetí krizového opatření dle bodu I.4  tohoto usnesení zakazuje konání  kongresů, vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě.

Z toho důvodu není možné od 22. října 2020 konat prezenční výuku v kurzech a vzdělávacích zařízeních ani konat zkoušky z profesních kvalifikací, neboť při zkouškách je nutná osobní  přítomnost zkoušejících i uchazečů o zkoušku.

Distanční forma vzdělávání není tímto nařízením dotčena.